Giới thiệu chung

VNPT EPAY cung cấp website cho khách hàng của Doanh nghiệp tra cứu dễ dàng, nhanh chóng các khoản phải nộp trên tất cả các loại thiết bị.

Khách hàng của Doanh nghiệp có thể sử dụng đa dạng các phương thức thanh toán trực tuyến.

Portal thu hộ dành cho nhà trường

Lĩnh vực áp dụng

  • Bảo hiểm

    Chi trả hoa hồng cho đại lý đối tác,...

  • Giáo dục

    Thu học phí định kỳ

  • Thương mại điện tử

    Thu tiền bán hàng dễ dàng qua mọi phương thức thanh toán