03-04-2017

Ngày 31/03/2017 toàn thể các EPAYer văn phòng Hà Nội đã tham gia buổi đào tạo tổng quan dịch vụ VNPT EPAY năm 2017 do CEO Châu Nguyên Anh trực tiếp giảng dạy.

Các kiến thức được chia sẻ trong buổi đào tạo không chỉ quan trọng và cần thiết với bộ phận kinh doanh khi tiếp xúc và gặp gỡ khách hàng, mà còn giúp CBNV công ty hiểu một cách đầy đủ, rõ ràng về các dịch vụ mà công ty cung cấp. Các Epayer tham gia buổi học nghêm túc và tập trung hơn bao giờ hết vì ngay sau buổi đào tạo là một bài test ngắn. Đề test gồm 23 câu và thời gian làm bài 15 phút vì thế các EPAYer đều rất tập trung và cố gắng để có thể hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

Các EPAYer Hà Nội tham gia đào tạo một cách đông đủ

Một buổi đào tạo đầy ý nghĩa, giúp các nhân viên toàn công ty đặc biệt là nhân viên mới hiểu thêm về công ty, hiểu được vai trò và nhiệm vụ và đóng góp của mình để cùng xây dựng một VNPT EPAY ngày càng lớn mạnh.