27-03-2018

Thời gian qua, công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT EPAYcũng đã tham gia ngày càng sâu rộng vào việc triển khai các hệ thống thông tin về thanh toán điện tử, tài chính, TMĐT. Do vậy, việc bảo đảm ATTT cũng ngày càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với VNPT EPAY mà đối với cả khách hang đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm của EPAY.
Nhận thức rõ vấn đề này, VNPT EPAY đã thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp để bảo đảm ATTT cho các hệ thống nội bộ cũng như cho khách hàng, trong đó có các giải pháp công nghệ kỹ thuật, đầu tư vào nguồn lực con người và đặc biệt là tổ chức, quản lý ATTT theo các chuẩn mực quốc tế.
Sau một thời gian xây dựng, áp dụng, theo dõi, cải tiến hệ thống quản lý ATTT, với sự quyết tâm của tất cả các bộ phận liên quan, hiện VNPT EPAY đã xây dựng được một hệ thống quản lý ATTT phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001 và được cấp chứng chỉ quốc tế bởi Tổ chức chứng nhận TUV NORD của Đức. Khẳng định vai trò hết sức quan trọng của công tác bảo đảm ATTT cho toàn bộ mạng lưới dịch vụ tầm vóc quốc gia, giám đốc công nghệ Lê Tài Đại cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan trong VNPT EPAY nghiêm túc, tích cực thực hiện đúng các quy định của ISO/IEC 27001 nhằm nâng cao mức độ ATTT cho toàn bộ các hoạt động của mạng lưới dịch vụ VT-CNTT của VNPT EPAY.

 

 

Hiện nay, các thông tin khách hàng, đối tác luôn được VNPT EPAY bảo đảm an toàn. Các sản phẩm, dịch vụ như Esan, Shipantoan, MegaV, Vay trả góp… đã nghiêm túc thực hiện An toàn – Thông tin