13-11-2017

Không sai một chút nào khi tháng 10 ở EPAY có thể gọi là tháng của những sự kiện. Tháng 10 có EPAY VOICE,  tháng 10 có ngày của các chị em 20/10, tháng 10 có Leadership, tháng 10 có đại hội công đoàn và tháng 10 còn có một sự kiện VÔ CÙNG QUAN TRỌNG với các EPAYer: ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ KÌ 2.

Giám thị coi thi bài test kiến thức chung 

Tham gia kì đánh giá nhân sự, EPAYers không chỉ thực hiện các bài test các kiến thức về chuyên môn, các kiến thức chung về công ty mà EPAYers còn có cơ hội “ngồi” cùng lãnh đạo khối, lãnh đạo đơn vị, cùng lắng nghe những nhận xét, ý kiến đánh giá, cùng trao đổi suy nghĩ, nguyện vọng, những ý kiến đóng góp cho lãnh đạo, công ty trong thời gian tới.

Sau 1 tháng triển khai, Top 5 xuất sắc nhất cũng đã lộ diện. Điểm mà EPAYers nhận được sau kì đánh giá bao gồm các điểm bài test chuyên môn, bài test kiến thức chung, điểm do lãnh đạo đơn vị đánh giá, lãnh đạo khối đánh giá, đồng nghiệp đánh giá. Xin chúc mừng Top 5 xuất sắc nhất trong kì đánh giá nhân sự kì II.2017

Top 3 xuất sắc nhất

1.Chị Phạm Thị Giang

2. Anh Cao Văn Trung

3. Anh Lê Văn Khải

Top 5 có điểm số cao nhất.

1. Anh Nguyễn Sơn Trà

2. Anh Phạm Văn Cường

Các thành viên xuất sắc đã nhận được phần quà từ công ty: 1.500.000 dành cho top 3 xuất sắc và 1.000.000 dành cho top 5 có điểm số cao nhất.

Xin chúc mừng thành tích mà EPAYers đã đạt được, hi vọng rằng EPAYers sẽ tiếp tục giữ vững thành tích này trong những kì tiếp theo nhé.

 

Theo VNPT EPAY