03-11-2017

Chiều ngày 29/10 vừa qua, tại tầng  Asean resort,  VNPT EPAY đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn 2017.

Đến với Đại hội Công đoàn, cán bộ nhân viên còn có dịp bày tỏ tất cả ý kiến thắc mắc của mình và được ban chấp hành công đoàn, Ban lãnh đạo công ty  giải đáp một cách cụ thể trên tinh thần trao đổi thẳng thắn và cởi mở, được toàn thể cán bộ nhân viên đồng tình.

Sau gần  ba tiếng bốn tiếng làm việc nghiêm túc, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn khóa mới, gồm 3 thành viên:

Anh Trần Trung Nghĩa

Anh Phạm Văn Bình

Chị Lâm Thị Sen

Đại hội công đoàn năm 2017 đã khép lại với không khí vui vẻ thoải mái, đạt được sự nhất trí cao độ giữa Ban lãnh đạo và toàn bộ cán bộ nhân viên công ty.

Theo VNPT EPAY