03-08-2015

 

Từ tháng 07.2015, VNPT EPAY triển khai thêm các chương trình nhân sự mới để khuyến khích tinh thần làm việc cũng như gắn bó của cán bộ nhân viên. Các chương trình EPAY lasting ( tôn vinh nhân sự lâu năm), EPAY leadership ( Lãnh đạo nêu gương) và LUNCH WITH CEO ( Ăn trưa cùng CEO) hứa hẹn sẽ mang đến một không khí làm việc mới tại công ty.

  1. Chương trình EPAY LASTING

Vừa qua, team Truyền thông đã hoàn thành thiết kế ảnh tôn vinh các cán bộ nhân viên gắn bó với công ty từ 04 năm trở lên. Ngoài các bức ảnh tôn vinh, các câu nói thể hiện triết lý và quan điểm làm việc của những cán bộ nhân viên có thâm niên cũng được trích dẫn để truyền cảm hứng làm việc cho các cán bộ nhân viên khác trong công ty, đặc biệt là các cán bộ nhân viên mới. Ngoài ra, tại các sự kiện trong thời gian tới, công ty sẽ có những món quà đặc biệt và bất ngờ cho những cán bộ nhân viên gắn bó lâu năm.

 

  1. Chương trình EPAY Leadership

Với truyền thống chú trọng đào tạo, chia sẻ để mỗi cán bộ nhân viên không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm công việc. Lãnh đạo sẽ chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm cũng như kỹ năng sống của bản thân đối với cán bộ nhân viên mỗi quý 1 lần.

  1. Chương trình được mong đợi nhất -  LUNCH WITH CEO

Đây là chương trình thu hút sự quan tâm của cán bộ nhân viên công ty nhất.Qua hoạt động này, nhân viên sẽ có cơ hội để học hỏi về công việc và cuộc sống từ lãnh đạo cao nhất của công ty. Đồng thời, lãnh đạo sẽ có dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân viên. Sợi dây vô hình gắn kết lãnh đạo và nhân viên sẽ ngày càng được củng cố thêm vững chắc.

Cùng với những hoạt động khác đã triển khai, các chương trình nhân sự mới cho thấy sự quan tâm của Ban lãnh đạo trong việc xây dựng môi trường để mỗi cán bộ nhân viên đều có cơ hội phát triển tốt nhất. Đó là lý do tại tất cả các cán bộ nhân viên đều mong muốn gắn bó làm việc lâu dài tại công ty.